www.okul-saati.tr.gg - Adlar(İsimler)
 

ANA SAYFA
İstiklal Marşımız ve anlamı
Öğrenciler için
Aileler için
Okul başarısında ailenin önemi
Öğretmenimin 10 Nasihatı
Belirli Gün ve Haftalar
23 Nisan Şiirleri
Karikatürler
Okul Fıkraları
Özlü Sözler
Eğitim Haberleri
OYUNLAR
Satranç Oyna
SAĞLIKLI YAŞAM
Meyveler ve faydaları
Sebzeler ve faydaları
Hastalıkların bitkisel çözümleri
HARİTALAR
Devletlerin Bayrakları
Türkiye İklim Haritası
Dünya Haritası
İLK YARDIM
Önemli Telefonlar
Ön Bilgiler
Solunum yolu tıkanma
Kanamalar
Yanıklar
Kırıklar
Burkulmalar
Çıkıklar
Hayvan sokma yada ısırmaları
Yaralanmalar
Zehirlenmeler
Çocuk Hastalıkları 845
Çocuk Hastalıkları
KONU ANLATIMLARI
Türkiye'nin enleri
Trafik
SOSYAL BİLGİLER
Atatürk İlkeleri
Cumhurbaşkanlarımız
Cumhuriyet ve yenilikler
İnkilaplar
Yönler ve haritalar
Türkiyenin Yer Yüzü Şekilleri
Nüfus ve Yerleşim
Dünyamız
Çevre Sorunları ve Doğal afetler
Canlılar ve Dünyamız
FEN VE TEKNOLOJİ
Elektrik devreleri
Maddenin Tanecikli Yapısı
Maddenin Ayırt Edici Özellikleri
Maddenin Halleri
Vücut Sistemimiz
Kütle ve Hacim
Karışımları Ayırma Yöntemleri
Isı ve Sıcaklık
Kuvvet ve Hareket
İç Organlarımızın Görevleri
Sesin Yayılması
TÜRKÇE
Sözcükte Anlam
Adlar(İsimler)
Adlar(İsimler) 290
Sıfatlar
Zamirler
Anlatım Bozukluğu
İkilemeler
Noktalama İşaretleri
Cümle Çeşitleri
Cümlede Anlam
MATEMATİK
Kesirler
Kesirler2
Ardışık Sayılar
DİN DERSİ
İslamiyetin Doğuşu ve yayılışı
Dualar ve Anlamları
ZİYARETÇİ DEFTERİ

ADLAR (İSİMLER)

Bütün sözcük türleri,iki gruba 

ayrılarak değerlendirilir.

A)Ad Soylu Sözcükler:1)Ad (İsim)

2)Sıfat (Önad)

3)Zamir (Adıl)

4)Zarf (Belirteç)

5)Edat (İlgeç)

6)Bağlaç

7)ÜnlemB)FİİLLER (Eylemler)1)Adlar:Varlıkları ya da kavramları 

karşılayan,onları tanımamızı 

sağlayan sözcüklere “ad”denir.

Bir kelimeye -mek, -mak ya da -ma, -me olumsuzluk 

ekini getiremiyorsak o kelime addır.*Bahçe, kum, Ali, kitap, çanta, Almanya, Merkür,…

İsimleri:A)Görev ve anlamlarına göre,

B)Varlıkların türüne göre,

C)Varlıkların sayısına göre,

D)Yapılarına göre olmak üzere 

4grupta inceleyebiliriz.GÖREV VE ANLAMLARINA GÖRE İSİMLER1)Somut İsimler:Taş,kitap,çiçek,…

2)Soyut İsimler:Akıl,sevgi,saygı,şeytan,iyilik,keder,…

3)İş ve Eylem Gösteren İsimler:Fiil soylu kelimelere 

“-mek, -mak, -ış, -iş, -me, -ma” ekleri getirilerek türetilen 

ve iş,oluş,eylem bildiren isimlerdir.Bunlara 

“fiilimsi” (isim-fiil) de denir.

*Çalışmak, uyumak, dokunma, eğlenme, bakış, gülüş,…VARLIKLARIN TÜRÜNE GÖRE İSİMLER1)Özel İsimler:Tek olan,diğer varlıklara 

benzemeyen varlıkların özel adlarıdır.

*Köroğlu, Nedim, Türkçe, Mehmet,Minnoş, 

Pamuk, Türk Dil Kurumu,...2)Tür (Cins) İsimleri:Aynı türden birçok varlığın ortak adlarıdır.

*El, ayak, kardeş, amca, kedi, kaşık,şehir, kasaba,…VARLIKLARIN SAYILARINA GÖRE İSİMLER1)Tekil İsimler:Aynı türden varlıkların bir tekinin adıdır.

*Çocuk, ay, kalem, kitap, elbise,…2)Çoğul İsimler:-ler,-lar çokluk ekini almış isimlerdir.

*Çocuklar, ağaçlar, kitaplar, öğrenciler,…3)Topluluk İsimler:Biçim bakımından tekil 

göründüğü halde çokluk ya da topluluk anlamı veren adlardır.

*Ordu, alay, sürü, kurultay, meclis, takım,…

YAPI BAKIMINDAN İSİMLER1)Basit İsimler:Hiçbir yapım eki almamış isimlerdir.

*Araba, insanlar, evimiz, yoldan, tahtayı, çanta, kuşlarım,…2)Türemiş İsimler:İsim ya da fiil kök ve gövdelerinden
 
yapım ekiyle türeyen isimlerdir.

*Yol-cu, meslektaş, silgi, ölüm,…3)Birleşik İsimler:İki ismin aralarına başka bir
 
kelime girmeyecek şekilde birleşip kalıplaşmasıyla 

oluşan isimlerdir.

*Anayurt, Çanakkale, açıkgöz, boşboğaz, 

aslanağzı, gecekondu, ateşkes, biçerdöver, 

bakarkör, giderayak,…İSİM TAMLAMALARI1)Belirtili Ad Tamlaması:Tamlayanın “-in” ilgi ekini 

tamlananın da “-i,si” 3.tekil kişi iyelik ekini aldığı tamlamalardır.NOT:Belirtili isim tamlamasını bulmak için 

tamlanana neyin,kimin sorularını sorarız.

Türkçe’nin önemi,

Yolun sonu,

Ali’nin amcası,

Arabanın boyası,

Fırtınanın gücü,

Bizim köyümüz.2)Belirtisiz Ad Tamlaması:Tamlayanı yalın halde 

bulunan,tamlananı 3.kişi iyelik ekini alan tamlamalardır.

*Sokak kapısı,

*Tarla kuşu,

*Çam ağacı,

*Okul müdürü,

*Hızlı koşanı (sıfat)

*Devlet memurlarıNOT:Belirtisiz isim tamlamasını bulmak için 

tamlanana “-ne” sorusunu sorarız. 

“Nasıl,ne kadar,kaç,hangi” gibi sorular sıfat tamlamasını buldurur.3)Takısız Ad Tamlamaları:Tamlayan ve 

tamlananın tamlama ekleri almadan 

oluşturdukları ad tamlamasıdır.

Bu tür tamlamalarda tamlayan,tamlananın ya 

neye benzediğini ya da neden yapıldığını anlatır.

*Yünden çorap

*Çelik tencere

*Ahşap dolap

*Taş duvar

*Bakır telTamlayan tamlananın neden yapıldığını belirtiyor.

Tamlayanla tamlananın arasına “den” 
ekini getirdiğimizde anlam bozulmuyor.Oysa 

sıfat tamlamalarında bozulur.

*Sarı çorap (sıfat)

*İnci (gibi) diş

*Kömür göz

*Altın kalp

*Çelik bilekTamlayan,tamlananın neye benzediğini ifade ediyor.

Tamlayanla tamlananın arasına “gibi” 

edatını getirirsek sıfat tamlamasıyla karıştırmayız.

Çünkü sıfat tamlamalarının arasına 

“gibi” edatını getiremeyiz.NOT:Takısız isim tamlamalarının tamlayanları 

doğada tek başına bulunurken sıfat 

tamlamalarındaki doğada tek başına bulunmaz.4)Zincirleme Ad Tamlamaları:Bir ad tamlamasının 

üçüncü bir adla ya da başka bir ad tamlamasıyla 
oluşturduğu tamlamaya zincirleme ad tamlaması denir.

*Bahçe kapısının anahtarı

b.siz ad tam. ad

zincirleme ad tam.

*Çevre yolunun ağaçlandırma çalışmaları

b.siz ad tam. b.siz ad tam.

zincirleme ad tam.Ad Tamlamalarıyla İlgili özellikler:1)Belirtili ad tamlamalarında tamlayan 

çoğul,tamlanan da belgisiz bir sözcük 

olursa tamlayan eki “-in” yerine “-den” eki kullanılabilir.

*Aşağıdakilerden hangisi (Aşağıdakilerin hangisi)

*Yolculardan biri (Yolcuların biri)2)Belirtili ad tamlamalarında kimi zaman tamlayan 

ile tamlanan yer değiştirebilir.

*Tadı yok sensiz geçen günlerin.3)Belirtili ve zincirleme ad tamlamalarında tamlayan 

ile tamlanan arasına sözcükler girebilir.

*Masanın ayağı:(Masanın kırık ayağı)

*Evin borcu.(Evin bir türlü bitmek bilmeyen borcu)4)Belirtili ad tamlamalarında tamlayan,tamlanan ya 

da ikisi birden zamir olabilir.

*Onun kızı (Tamlayan zamir)

*Çocukların bir çoğu (Tamlanan zamir)

*Onların bir çoğu (Tamlayan da tamlanan da zamir)5)Tamlayanı zamir olan belirtili ad tamlamalarında 

tamlayan genellikle düşer.Bunlara “tamlayanı 

düşmüş ad tamlaması” denir.

*Olayı bize babası anlatmıştı. (Onun babası)

*Evimiz çok güzel oldu. (Bizim evimiz)

*Paran var mı?(Senin paran)6)Bir tamlayan,birden çok tamlanan için;bir 

tamlanan da birden çok tamlayan için ortak kullanılabilir.

*Evin kapısı ve penceresi açık kalmıştı.(Tamlayan ortak)

*Ahmet’in,Murat’ın ve Deniz’in velisi 

toplantıya katılmadı.(Tamlanan ortak)

ADLARDA KÜÇÜLTMEAdlarda küçültme “cik ve ceğiz” ekleriyle sağlanır.

*Şu tepeciği aşarsak köy görünür.(Küçük tepe)

*Çocukcağız evin yolunu şaşırdı.(Küçük çocuk)Adların sonuna getirilen “cik,ceğiz” ekleri adlara 

değişik anlamlar da katabilir.*Anneciğimi çok özledim.(Sevgi)

*Bir milyarcık borç verir misin?

(önemsememe-azımsama)


NOT:-cik eki kimi zaman somut bir varlığa ad oldukları 

zaman küçültme anlamını yitirebilir.

*Mehmetçik (Türk askeri)

*Gelincik (Çiçek ismi)

*Maymuncuk (Kapı kilidini açan araç)

ÇOĞUL EKİNİN (-LER,-LAR)GÖREVLERİ 

VE EKLENDİĞİ 

SÖZCÜKLERE KATTIĞI ANLAMLAR:

-Ler,-lar eki eklendiği sözcüğe her zaman çoğul 

anlamı katmaz;farklı anlam ilgileri de katabilir.


*Birazdan Zeynepler gelir.(Belirli bir aileyi belirtiyor)

*Bu cami Karahanlılar döneminde kalma.

(Sülale,soy anlamı katmış)

*Müdür Beyler henüz gelmediler.(Saygı)

*Hanımefendiler daha uyanmadılar.
 
(Alay,küçümseme, sitem anlamı katmış)

*On yaşlarında bir çocuktu.(Yaklaşık anlamı katmış)

*Hasta ateşler içinde kıvranıyordu.(Abartma)

*Anadalu’da Yunus’lar bitmez.

(Özel ada benzerleri anlamı katmış)

*Akşamları televizyon seyrederim.
Bugün 1 ziyaretçi (42 klik) kişi burdaydı!
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=